Wizyta naszych uczniów w Wojewódzkiej Komendzie Policji PDF Drukuj Email

       

      Zgodnie z zasadą głoszącą, że teoria zawsze powinna iść w parze z praktyką, 27 listopada 2015r. uczniowie dwóch klas mundurowych (kl. 2d i 3d) z Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach, pod opieką p. Dariusza Dziengowskiego, p. Roberta Ramela i st.kpt. Cezarego Kocanowskiego, udali się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, aby zapoznać się z codzienną służbą policjantów, porozmawiać na tematy związane z wykonywaniem tego zawodu i "od kuchni" przyjrzeć się pracy poszczególnych pracowni.

            Spotkanie przygotowane przez Wydział Prewencji KWP w Szczecinie rozpoczęło się od wyemitowania filmu charakteryzującego pracę każdego wydziału KWP, po czym przeszło 50 licealistów miało okazję zagłębić tajemniki pracy policji. W Laboratorium Kryminalistycznym dowiedzieli się na czym polega daktyloskopia (nauczyli się m.in. jak należy zabezpieczać odbitki linii papilarnych i dłoni, na czym polega badanie śladów czerwieni wargowej).

            Kolejnym etapem szkolenia było zapoznanie się z technikami wykorzystywanymi w dziedzinie balistyki. Uczniowie mieli okazję poznać różne typy broni palnej tj. m.in. wiatrówka, pistolet maszynowy, karabin maszynowy, czy karabinek AKM.

            Młodzież miała okazję dowiedzieć się jakie ślady biologiczne zostawiają na miejscu zdarzenia sprawcy i jakich technik używa współczesna policja w celu ich wykrycia. (m.in. w specjalnym pomieszczeniu udowodniono niewidoczne gołym okiem ślady zbrodni).

            Ciekawe okazało się również całkowicie wygłuszone pomieszczenie, w którym oczyszczono dźwięki, będące potencjalnymi dowodami przestępstwa. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób na terenie miasta odbywa się zabezpieczenie dużych imprez masowych, w jaki sposób działa policyjne centrum dowodzenia i jakie decyzje podejmuje Policja w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Szczecina.

            Szkoleniowa wizyta w Komendzie Wojew. Policji w Szczecinie stanowiła nie tylko istotny element związany z ciekawą specjalizacją programu nauczania w klasie mundurowej o profilu policyjnym, ale również wielu uczniów utwierdziło się w przekonaniu, że praca w Policji to jest to o czym marzą i do czego będą dążyć.