Terminarz rekrutacji
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 PDF Drukuj Email

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018:

Klasy:

1a medialno-dziennikarska

1b politechniczno-medyczna

1c ogólno-sportowa

1d mundurowa (profil policyjny i profil strażacki)

 

ZAPRASZAMY do skorzystania z naszej oferty.

Już dziś zapraszamy na Dzień Otwarty - 26.04.2017 r.

 
Terminy i regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 18/2016
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 marca 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r., poz. 1942) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 5/16 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017 dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 zastępuje się nowymi załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2