Rekrutacja
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 PDF Drukuj Email

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018:

Klasy:

1a medialno-dziennikarska

1b politechniczno-medyczna

1c ogólno-sportowa

1d mundurowa (profil policyjny i profil strażacki)

 

ZAPRASZAMY do skorzystania z naszej oferty.

Już dziś zapraszamy na Dzień Otwarty - 26.04.2017 r.

 
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/17 PDF Drukuj Email

 

Kandydaci składają:

  • Podanie /wniosek (od 25.04.2016 do 08.06.2016 do godz. 15.00)
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (od 24.06.2016 do 28.06.2016  do godz. 15:00)
  • Trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie
  • Kartę zdrowia

 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
  • maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego (0,2 punkta za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: języka polskiego; historii i wiedzy o społeczeństwie; matematyki; przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii); języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)
  • maksymalnie 60 punktów za stopnie na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskane z języka polskiego, języka obcego, matematyki i przedmiotu kierunkowego w wybranym profilu klasy, zgodnie z zasadą:
Celujący – 15 punktów
Bardzo dobry – 12 punktów
Dobry – 9 punktów
Dostateczny – 5 punktów
  • maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

- 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

- maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia wg ustaleń komisji rekrutacyjnej

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2