Dyrekcja PDF Drukuj Email
Spis treści
Dyrekcja
Historia Dyrekcji szkoły
Wszystkie strony

Dyrektor Zespołu Szkół: mgr Robert Sójka

  • nauczyciel historii i WOS-u
  • pracuje w Zespole Szkół od 1997 roku


Zastępca dyrektora: mgr Wiesława Sosnowska

  •  nauczycielka matematyki
  • pracuje w Zespole Szkół od 1991 roku

 


1. Rok szkolny 1965/66 mgr Kazimierz Szczepaniak.

2. Rok szkolny 1966/67 mgr Bogdan Czerniawski.

3. Od 1 IX 1967 roku do 1 IX 1977 roku mgr Adam Sosnowski.

Wicedyrektorzy:
- mgr Zdzisław Lenik - do 1 XII 1972 roku
- mgr Wiesława Gmur - od 1 XII 1972 do 1 IX 1975 roku
- mgr Zbigniew Gutowski - od 1 IX 1975 roku
- mgr Stanisław Janicki - od 1 IX 1975 toku

4. Od 1 IX 1977 roku do 1 IX 1979 roku mgr Emilian Sędłak.

Wicedyrektorzy:
- mgr Stanisław Janicki
- mgr Zbigniew Gutowski

5. Od 1 IX 1979 roku do 30 XI 1982 roku mgr Wiesława Gmur.

Wicedyrektorzy:
- mgr Stanisław Janicki - do 1 IX 1980 roku
- mgr Zbigniew Gutowski - do 1 IX 1980 roku
- mgr Józef Jasiejko - od 1 IX 1980 do 1 IX 1983 roku
- mgr Stanisław Łucki - od 1 IX 1980 do 1 IX 1982 roku

6. Od 1 XII 1982 roku mgr Stanisław Łucki.

Wicedyrektorzy:
- mgr Stanisław Janicki - od 15 I 1983 do 30 X 1989 roku
- mgr Zbigniew Gutowski- od 1 IX 1983 do 31 VIII 2000 r.
- mgr Józef Jasiejko - od 1 IX 1985 roku

7. Od 1 IX 2000 roku mgr Stanisław Łucki.

Wicedyrektorzy:
- mgr Wanda Kłodawska
- mgr Józef Jasiejko

8. Od 1 IX 2003 roku do 31.08.2013 r. mgr Wanda Kłodawska

Wicedyrektor:
- mgr Wiesława Sosnowska- od 1 IX 2003 roku

9. Od 1 IX 2013 r. mgr Robert Sójka

Wicedyrektor:
- mgr Wiesława Sosnowska- od 1 IX 2003 roku