eTwinning PDF Drukuj Email

 26 października Zespół Szkół nr1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach przystapił do europejskiego projektu eTwinning. Akcja eTwinning stanowi integralną część programu eLearning i została oficjalnie zainaugurowana przez Komisję Europejską na początku 2005 roku. Program powstał, by dać szkołom europejskim możliwość wspólnego uczenia się i uczenia się od siebie nawzajem. Szkoły, które przyłączą się do tej akcji, mogą wymieniać poglądy, nawiązywać przyjaźnie i współpracę ze szkołami z innych krajów. eTwinning ma również zachęcić młodych ludzi do wzajemnego poznawania się, do poznawania swoich kultur, szkół i rodzin. Niebagatelne znaczenie ma również możliwość rozwijania kompetencji językowych uczniów, ponieważ cały projekt realizowany jest w języku obcym 
 - w przypadku naszego projektu w języku niemieckim. W akcję aktywnie zaangażowały się i udzieliły jej wsparcia ministerstwa edukacji w krajach europejskich.

Partnerem naszej szkoły jest Stredna priemyselna skola strojnicka  w Preszowie, trzecim co do wielkości mieście Słowacji. Współpraca zawarta została na czas określony – do końca roku szkolnego - z możliwością kontynuacji, pomiędzy nauczycielami jezyka niemieckiego. eTwinning to program UE mający na celu wspieranie współpracy bliźniaczej szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. W ramach programu eTwinning dwie szkoły z dwóch krajów europejskich wykorzystując we wspólnej pracy narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) mogą wymieniać informacje i wiedzę ponad europejskimi granicami. W trakcie takiej współpracy, szkoły partnerskie będą miały okazję do przeprowadzenia wspólnego pedagogicznego przedsięwzięcia.  Bierze w nim udział już  kilkanaście tysięcy szkół z całej Europy. W celu wspierania współpracy szkół bliźniaczych sieć eTwinning zapewnia pomoc w sprawach dydaktycznych, udostępnia narzędzia i świadczy usługi ułatwiające poszukiwanie partnerów oraz metod i wymiany doświadczeń. Sieć wspiera łączenie i współpracę szkół bliźniaczych za pośrednictwem mediów elektronicznych: Tę sieć tworzą nauczyciele lub edukatorzy mający doświadczenie we współpracy europejskiej. Projekt "eTwinningowy" może być realizowany na kilku poziomach - może być wymianą pomiędzy dwoma nauczycielami, dwoma zespołami nauczycieli, dwoma zespołami przedmiotowymi (uczniowie pod kierunkiem nauczyciela). W naszym przypadku mamy do czynienia z dwoma zespołami młodzieży uczącej się języka niemieckiego w Preszowie i Pyrzycach. Młodzież realizuje projekt pod nazwą:”Lernen wir uns gegenseitig kennen !” czyli „Poznajmy się wzajemnie !” Koordynatorem akcji eTwinning (tzw. Centralnym Serwisem Wsparcia - CSS) jest European Schoolnet. Inicjatywa wspierana jest także przez sieć Narodowych Serwisów Wsparcia (NSS). Polskim NSS jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, której głównym celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz reformy  i rozwoju systemu edukacji w Polsce
    Joanna Wikieł- Gibalska
Załączniki:
Pobierz plik (etwinning.doc)etwinning.doc[ ]170 Kb
Pobierz plik (etwinning.pdf)etwinning.pdf[ ]180 Kb