Projekt dla naszej szkoły... PDF Drukuj Email

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich otrzymał 10 laptopów HP z projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "Zdalna szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Celem projektu jest: wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach polegających na doposażeniu jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Dofinansowanie projektu z UE: to 70 000,00 zł.

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Stanisławowi Stępniowi.