Zebrania Rodziców uczniów klas III LO PDF Drukuj Email

16 marca 2011r.  zapraszamy na Zebrania Rodziców informacyjno-podsumowujące 3-letni okres nauki  (informacja o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych)