Informacja od Rady Rodziców - ubezpieczenie i składki. Drukuj

Składka na ubezpieczenie wynosi 45 zł

Składka na Radę Rodziców
Pierwsze klasy płacą 50 zł
Druga i trzecia klasa po 30 zł

Wpłat można dokonywać gotówką (terminy zostaną podane uczniom) lub przelewem na podane konto:
Nr konta bankowego: 93 9387 0003 0000 0749 2000 0010

W tytule wpłaty prosimy wpisać: cel wpłaty (Rada Rodziców, Ubezpieczenie), nazwisko i imię ucznia oraz klasę