zacznie się za

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Program uroczystości z okazji 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach

11:00 Msza św. w kościele WNMP w Pyrzycach (ul. 1 Maja 7).
12:30 Uroczysta Rada Pedagogiczna.
13:20 Akademia z okazji 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego
15:00Spotkania w gronie przyjaciół” – spotkania w klasach z wychowawcami i kolegami.
18:00 Bal Absolwentów w domu weselnym „Przy bocznicy” w Pyrzycach (Dworcowa 25).

Pod rękę z historią szkoły

Pół wieku w życiu człowieka czy instytucji to okres godny spojrzenia wstecz, by cieszyć się tym, co się udało, a zadumać nad utraconymi szansami. W takim właśnie miejscu stanęła pyrzycka Alma Mater, Matka Żywicielka, jest trochę na wprost, a trochę z dumy- zwykł mawiać o naszym Liceum Ogólnokształcącym- znakomity nauczyciel fizyki, Zbigniew Gutowski.

Kamieniem węgielnym szkoły można nazwać projekt organizacyjny dwóch klas LO, zatwierdzony 20 sierpnia 1965 roku przez Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, umiejscawiający szkołę w SP nr 2 przy ulicy Owocowej. Dyrektorem został Kazimiera Szczepaniak. Kocha się szkołę lub nie, głównie z powodu dobrych lub złych nauczycieli. Nasze LO miało szczęście głównie do tych pierwszych, a pewnie dobre serce dla uczniów wnieśli z budynku SP 2 do oddanego do użytku 1.09.1966 obecnego budynku przy ul. Lipiańskiej 2 nauczyciele: Wiesława Gmur, Alicja Pacześna, Zdzisława Lennik, Łucja Borkowska, którzy pracowali z nowymi koleżankami i kolegami jeszcze przez wiele lat. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności większość nauczycieli LO, pracujących w przeszłości i obecnie to jego absolwenci; przykładowo: Katarzyna Banasiuk, Jolanta Günther, Dariusz Jagiełło, Iwona Kibic, Danuta Kiełpińska, Sylwia Lewandowska- Baran, Bożena Malicka, Żaneta Musiała-Gronowicz, Waldemar Pender, Joanna Skrobisz, Wiesława Sosnowska, Edyta Sójka, Joanna Sytnik, Agnieszka Wójcicka, Jolanta Zdrojewska. Liczba nauczycieli, którzy pracowali w LO na przestrzeni 50 lat wyniosła w 1995- 127, a dzisiaj przekroczyła 200. Może ta żywa tradycja nadaje środowisku pyrzyckiego ogólniaka atmosferę wręcz rodzinną, serdeczną i przyjazną wszystkim. Nie pobłaża się, jak w rodzinie, występkom, a okazuje uznanie i szacunek dla kultury osobistej, kreatywności, wiedzy i umiejętności.

Nasze Liceum funkcjonowało przez 50 lat w różnych strukturach organizacyjnych i współistniało z różnymi szkołami: 10.10.1966 roku otrzymało imię A. Zawadzkiego, 20.05.1977r. staliśmy się Zespołem Szkół im. A. Zawadzkiego (do listopada 1991), a od 1.10.2003 nosimy imię Noblistów Polskich (nowy sztandar szkoła otrzymała 06.2005 roku). We wrześniu 2000 roku internat, miejsce zamieszkania, nauki, zabawy, wielkich miłości kilku pokoleń uczniów - stał się siedzibą Starostwa Powiatowego. Szkoła ma za sobą dwie uroczystości jubileuszowe: w 1995 obchodziliśmy huczne 30-lecie LO (naukę do tego roku ukończyło 2546 absolwentów), w 2005 roku – 40-lecie (doszło 1640 absolwentów), by na 50-lecie szkoły osiągnąć łączną liczbę absolwentów: 5340.

Szkoła jest niesłychanie dumna ze swoich absolwentów. Ich osiągnięcia są szczegółowo przedstawione w informatorze wydanym z okazji jubileuszu 50-lecia. Wyłącznie dla przykładu wymieńmy : Zbigniewa Szymkowiaka - finalistę Olimpiady Matematycznej, późniejszego nauczyciela w naszej szkole, Annę Kiwałę – IV miejsce w finale Olimpiady Literatury i Języka Rosyjskiego, Magdalenę Darczuk - laureatkę etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Na przestrzeni lat wielu uczniów naszej szkoły zostało stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Byli to m. in.:

 • Magdalena Pacholska
 • Tomasz Szutkowski
 • Władysław Barański
 • Bernadetta Łukowska
 • Katarzyna Nitsch
 • Magdalena Grzelakowska
 • Paulina Gąsiorowska
 • Paula Przewłocka
 • Natalia Ludwiczak
 • Michał Ogrodnik
 • Przemysław Lal
 • Karol Klęczar
 • Roman Waszczyk
 • Natalia Berdzik
 • Agata Dębek

W ostatnich latach ZS nr 1 jest szczególnie dymny z osiągnięć sportowców trenowanych przez D. Jagiełłę, D. Gąsławskiego i R. Krzentowskiego. Są to, m. in.:

 • III miejsce w Polsce w sztafetowych biegach przełajowych:
 • I miejsce w województwie w biegach przełajowych w roku 2013;
 • II miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych;
 • II miejsce w biegach rozstawnych (sztafeta szwedzka);
 • trzykrotne II miejsce w województwie w piłce siatkowej;
 • III miejsce w piłce siatkowej chłopców;
 • III miejsce w województwie w unihokeju dziewcząt;
 • III miejsce województwie w szachach.

Ponadto dostosowujemy się do wymogów współczesności, tak w zakresie profilów klas (nowością są klasy mundurowe, które kształcą przyszłych policjantów czy strażaków oraz klasa o profilu sportowym) jak i pomocy naukowych (wiele lekcji przebiega przy użyciu np. projektorów multimedialnych lub tablic interaktywnych).

Szkoła na przestrzeni półwiecza kierowana była przez wielu dyrektorów: Kazimierza Szczepaniaka, Bogdana Czerniawskiego, Adama Sosnowskiego, Wiesławę Gmur, Stanisława Łuckiego, Wanda Kłodawska, obecnie Roberta Sójkę oraz wicedyrektorów: Zdzisława Lenika, Wiesławę Gmur, Zbigniewa Gutowskiego, Józefa Jasiejkę, Stanisława Janickiego, Stanisława Łuckiego, Wandę Kłodawską, obecnie - Wiesławę Sosnowską.

W dniu jubileuszu zobaczycie szkołę z radością witającą Was w swoich murach.

Z całego serca zapraszamy więc na rodzinne spotkanie absolwentów naszej Alma Mater, jak od średniowiecza podniośle nazywano wyższą uczelnię, które to określenie, choć na wyrost, odnosimy i do naszego Liceum Ogólnokształcącego.

Formualrz zgłoszeniowy

Rejestracja ucestników 50-lecia zakończona

Nasz adres

ul. Lipiańska 2
74-200 Pyrzyce

(+48) 91 570 13 21

zsnr1-50-lecie@wp.pl